ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์

ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์ เป็นระบบบริหารข้อมูลงานขอบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในด้านต่าง เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถบริษัท ข้อมูลงานต่างๆ ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลการเงินและบัญชี ข้อมูลสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่าย เป็นระบบที่พร้อมประยุกต์กับงานบริษัททั่วไปหรือร้านค้าได้เลย

 ฟังชั่นการทำงานของระบบ

 1. ข้อมูลพนักงาน
  • จัดการข้อมูลพนักงาน
  • การกู้ยืมเงิน-ชำระคืนของพนักงาน
  • หนังสือตักเตือนพนักงาน
  • รายงานข้อมูลพนักงาน
 2. ข้อมูลรถ
  • จัดการข้อมูลรถ
  • รายงานครบกำหนดการต่อภาษี
  • รายงานครบกำหนดการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
  • รายงานข้อมูลรถ
 3. ข้อมูลลูกค้า
  • จัดการข้อมูลลูกค้า
  • รายงานข้อมูลลูกค้า
 4. ข้อมูลการจ้างงาน
  • จัดการจองใช้งานรถ
  • เอกสารสัญญาจ้าง เอกสารใบรับงาน เอกสารการจ้างงาน
  • ตารางจองรถประจำเดือน
  • รายงานข้อมูลการจ้างาน
 5. ข้อมูลงานวิ่งรถแบบประจำ
  • ข้อมูลงานวิ่งรถแบบประจำ
  • จัดการข้อมูลรายรับ-รายจ่ายงานวิ่งรถแบบประจำ
  • รายงานข้อมูลงานวิ่งรถแบบประจำ
 6. ข้อมูลงานเอกสารทั่วไป
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • ใบเสนอราคา
  • ใบส่งงาน
  • ใบสั่งซื้อ
 7. ข้อมูลเอกสาร/บัญชี
  • ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบสำคัญจ่าย
  • บัญชี รายรับ-รายจ่าย
  • เช็ครับ-เช็คจ่าย
  • รายงานข้อมูลเอกสารการบัญชีทั้งระบบ
 8. ระบบสต๊อกคลังสินค้า
  • ข้อมูลสต๊อกคลังสินค้า
  • ระบบเบิกสินค้า
  • รายงานข้อมูลสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่าย
 9. ระบบจัดการควมคุมการใช้งานระบบ
  • ระบบจัดการผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์เมนู
  • กำหนดสิทธิ์การใช้งานสาขา
  • ระบบบันทึกประวัติการทำงานทั้งระบบ
  • รายงานทั้งระบบสามารถ Export เป็นไฟร์ PDF และ Export Excel ได้

 

ทีมงาน TeenDoi Studio รับพัฒนาระบบเว็บแอพฟลิเคชันและแอพมือถือเพื่อตอบโจทย์ความต้องการข้อมูลลูกค้าทุกรูปแบบ

ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์
ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์
ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์
ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์
ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์
ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์
ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์
ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์
ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์
ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์
ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์
ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์
ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์
ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.