ผลงานระบบเว็บแอพฟลิเคชั่น

ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์

งานระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์

ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์ เป็นระบบบริหารข้อมูลงานขอบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในด้านต่าง เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถบริษัท ข้อมูลงานต่างๆ ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลการเงินและบัญชี ข้อมูลสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่าย เป็นระบบที่พร้อมประยุกต์กับงานบริษัททั่วไปหรือร้านค้าได้เลย  ฟังชั่นการทำงานของระบบ ข้อมูลพนักงาน จัดการข้อมูลพนักงาน การกู้ยืมเงิน-ชำระคืนของพนักงาน หนังสือตักเตือนพนักงาน รายงานข้อมูลพนักงาน ข้อมูลรถ จัดการข้อมูลรถ รายงานครบกำหนดการต่อภาษี รายงานครบกำหนดการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รายงานข้อมูลรถ ข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลลูกค้า รายงานข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการจ้างงาน จัดการจองใช้งานรถ เอกสารสัญญาจ้าง เอกสารใบรับงาน เอกสารการจ้างงาน ตารางจองรถประจำเดือน รายงานข้อมูลการจ้างาน ข้อมูลงานวิ่งรถแบบประจำ ข้อมูลงานวิ่งรถแบบประจำ จัดการข้อมูลรายรับ-รายจ่ายงานวิ่งรถแบบประจำ รายงานข้อมูลงานวิ่งรถแบบประจำ ข้อมูลงานเอกสารทั่วไป หนังสือมอบอำนาจ ใบเสนอราคา ใบส่งงาน ใบสั่งซื้อ ข้อมูลเอกสาร/บัญชี ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญจ่าย บัญชี รายรับ-รายจ่าย เช็ครับ-เช็คจ่าย รายงานข้อมูลเอกสารการบัญชีทั้งระบบ ระบบสต๊อกคลังสินค้า ข้อมูลสต๊อกคลังสินค้า ระบบเบิกสินค้า รายงานข้อมูลสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่าย ระบบจัดการควมคุมการใช้งานระบบ…