ผลงานระบบเว็บแอพพลิเคชั่น

ตัวอย่างผลงานระบบ เว็บแอพฟลิเคชั่น ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยทีมงาน TeenDoi Studio 

Plateroon แอพพลิเคชั่น

ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์

ระบบบริหารจัดการบริษัทรถทัวร์ เป็นระบบบริหารข้อมูลงานขอบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในด้านต่าง เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถบริษัท ข้อมูลงานต่างๆ ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลการเงินและบัญชี ข้อมูลสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่าย เป็นระบบที่พร้อมประยุกต์กับงานบริษัททั่วไปหรือร้านค้าได้เลย