ผลงานแอพพลิเคชั่น

ตัวอย่างผลงาน แอพฟลิเคชั่น ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยทีมงาน TeenDoi Studio 

Plateroon แอพพลิเคชั่น

Plateroon แอพพลิเคชั่น

Plateroon แอพพลิเคชั่น เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป ในการตรวจสอบสินค้าของ Plateroon Co.,LTD. โดยแอพพลิเคชั่นมีความสามรถในการป้องกันสินค้าปลอม